Την έγκριση της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority, «FSA») του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβε η πρόταση της Τράπεζας Κύπρου για τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος της στο Ηνωμένο Βασίλειο (Bank of Cyprus UK) σε θυγατρική τράπεζα.

Η μεταφορά των δραστηριοτήτων στη θυγατρική τράπεζα, Bank of Cyprus UK Ltd, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου 2012 και υπόκειται σε τελική έγκριση από το FSA και σε έγκριση δικαστηρίου.


Αξίζει να σημειωθεί ότι η Bank of Cyprus UK δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1955 και είναι υποκατάστημα της Τράπεζα Κύπρου. Η Bank of Cyprus UK Ltd θα υπόκειται στην εποπτεία του FSA.