Μείωση κατά 2,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2011 έναντι μείωσης 10,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η μείωση του γενικού δείκτη οφείλεται: 
α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 5,1%. 
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων. 
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,3%. 
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ποτών, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, βασικών μετάλλων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και επίπλων. 
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 4,6%. 
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,0%. Επίσης ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 6,3%, έναντι μείωσης 7,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Η μείωση αυτή οφείλεται:
α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 1,5%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 7,4%.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,1%.
δ. Ο Δείκτης Παροχής Νερού δεν παρουσίασε καμία μεταβολή.