Αύξηση κατά 1,1% εμφανίζει τον Ιούνιο η τιμή των μισθωμάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός στο έτος Ιούνιο 2011- Μάιος 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 1,4% και η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, στο 75% της μεταβολής του ∆ΤΚ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για το μήνα Ιούνιο 2012 ανέρχεται σε 1,1% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.