Ακόμα πιο βαθιά στην ύφεση πέφτει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

'Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, το ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε μείωση κατά 6,5% σε σχέση με το α τρίμηνο του 2011, παρά το γεγονός πως το ποσοστό είχε εκτιμηθεί στο 6,2% στα μέσα του Μαϊου.

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 7,5%, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως οι επενδύσεις βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση αφού μειώθηκαν κατά 21,3%.

Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 41,9%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,4%.