Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα οι παρευρισκόμενοι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.  


Σημειώνεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2012 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.056.874, δηλαδή ποσοστό 79,76% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

Το Δ.Σ. αποτελείται από τους:

 

Εκτελεστικά μέλη:                          

1.  Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2.  Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, Αντιπρόεδρος

3.  Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, Μέλος

 

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

1.  Σπύρος Μπαρμπάτος του Αντωνίου, Μέλος

2.  Βέργος  Γεώργιος του Παναγιώτη, Μέλος

 

Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.