Την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΦΑΓΕ σε καθεστώς πιστοληπτικής επιτήρησης (CreditWatch) με αρνητικές συνέπειες τοποθέτησε η Standard & Poor's Ratings Services, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters. 


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, η απόφαση
αντανακλά την άποψη ότι η ΦΑΓΕ θα επηρεαστεί αρνητικά από μια πιθανή αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ. Επαναλαμβάνει εξάλλου την εκτίμηση ότι οι πιθανότητες η Ελλάδα να εγκαταλείψει το ευρώ μετά τις εκλογές τις 17ης Ιουνίου είναι μία στις τρεις.


Επιπλέον, η S&P υπογραμμίζει ότι η σημαντική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας μετά από μια έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη θα οδηγούσε σε υποχώρηση της ζήτησης για τα προϊόντα της εταιρείας και θα προκαλούσε διαταραχές στις εγχώριες δραστηριότητες λόγω της μεγάλης αύξησης των αθετήσεων πληρωμών από πελάτες και τις πιθανές διακοπές στην εφοδιαστηκή αλυσίδα.


Τέλος, προειδοποιεί πως θα μπορούσε να υποβαθμίσει την αξιολόγηση της ΦΑΓΕ εάν μια ελληνική έξοδος από την Ευρωζώνη απειλείσαι την «επαρκή» ρευστότητα της εταιρείας και το χρηματοοικονομικό της προφίλ.