Ακόμη μία διεθνή πιστοποίηση απέσπασε η Μαρίνα Φλοίσβου μετά από σχετική επιθεώρηση του European Foundation for Quality Management (EFQM) για την «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» (EFQM Committed to Excellence).


Η Μαρίνα Φλοίσβου έλαβε τη διάκριση εφαρμόζοντας αδιαπραγμάτευτα τις θεμελιώδεις αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας. Αριστεία που για την εταιρεία ισοδυναμεί με εστίαση στον πελάτη, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, συνέπεια στους στόχους, διοίκηση βάσει διαδικασιών και δεδομένων, συνεχή μάθηση, βελτίωση και καινοτομία, ανάπτυξη και εμπλοκή των ανθρώπων της, ανάπτυξη συνεργασιών και τέλος έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας Φλοίσβου, κ. Σταύρος Κατσικάδης, δήλωσε: «Η Μαρίνα Φλοίσβου αποσπά μία ακόμη διεθνή πιστοποίηση. Μένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας παρέχοντας σταθερά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ενώ στο ίδιο επίπεδο παραμένουν και οι στόχοι που θέτουμε» .