Στα 13,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων για απομείωση αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου της Groupama Φοίνιξ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το θετικό αυτό αποτέλεσμα προκύπτει κυρίως από την περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων της σε σχέση με το 2010, αλλά και από τη σημαντική αύξηση της παραγωγής της στον κλάδο Ζωής (+7,2%), με μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρίας που δεν υπερβαίνει το 2,3%, έναντι μείωσης 6,5% για την υπόλοιπη αγορά.


Ο ετήσιος κύκλος εργασιών (μεικτά ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) της Groupama Φοίνιξ διμαορφώθηκε στα 191,2 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι 195,8 εκατ. ευρώ για το 2010.

Ειδικότερα, 123 εκατ. ευρώ αφορούν στις γενικές ασφαλίσεις και 68,2 εκατ. ευρώ στις ασφαλίσεις ζωής. Η καλύτερη σε σύγκριση με την αγορά μεταβολή του κύκλου εργασιών, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων, αλλά και τη συγκράτηση των γενικών εξόδων της εταιρίας (παρά την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων) επέτρεψε στη Groupama Φοίνιξ να παρουσιάζει θετικό καθαρό αποτέλεσμα 13,9 εκατ. ευρώ (προ φόρων και προβλέψεων για απομείωση αξίας των ομολόγων Ελληνικού δημοσίου), έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το 2010.


Το καθαρό αποτέλεσμα αυτό όμως επηρεάστηκε καθοριστικά από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού δημοσίου (PSI), το οποίο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2012 και στο οποίο η εταιρία συμμετείχε για το σύνολο των τίτλων που κατείχε στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στις 31 Δεκεμβρίου 2011.


Ως εκ τούτου, η εταιρία σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης της αξίας των εν λόγω τίτλων ύψους 123,2 εκατ. ευρώ και το τελικό καθαρό αποτέλεσμά της διαμορφώθηκε στα Euro -109,3 εκατ. προ φόρων.