Η κα. Ευθυμία Κουτσοβασίλη ορίστηκε Εσωτερικός Ελεγκτής της Κούμπας Συμμετοχών σε αντικατάσταση του κ. Αλέξανδρου Πρασσά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.