Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι πολιτικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ ως το 2014.
Ο οίκος επιβεβαιώνει την αξιολόγηση ΑΑ+ για τις Ηνωμένες Πολιτείες και επισημαίνει οτι το outlook παραμένει αρνητικό.

Τον Αύγουστο του 2011 ο Standard and Poor's είχε ανακοινώσει την υποβάθμιση των ΗΠΑ από το AAA σε ΑΑ+.