Αντιμέτωποι με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ενοικίων και τραπεζικών καταθέσεων θα είναι από αύριο όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς λήγει σήμερα η προθεσμία υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών.

Ήδη οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ και των οικονομικών υπηρεσιών με εντολή του υπουργού Οικονομικών έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αφού πρέπει άμεσα να εισρεύσουν περί τα 400 εκατ. ευρώ στο ταμείο του κράτους.


Στο στόχαστρο των εφοριών θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι οφειλέτες που εισπράττουν ενοίκια. Η οδηγία του υπουργού ήταν σαφής και προβλέπει πως οι φορολογούμενοι που δεν θα ρυθμίσουν τα χρέη τους θα μείνουν χωρίς εισόδημα από ακίνητα αφού το Δημόσιο θα προχωρήσει στην κατάσχεση των ενοικίων. Επίσης, θα ελεγχθούν οι οφειλέτες με μεγάλη ακίνητη περιουσία, οι οφειλέτες με πολυτελή Ι.Χ υψηλού κυβισμού αλλά και όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη ανεξαρτήτως ύψους. Παράλληλα στο «μικροσκόπιο» των εφοριών θα βρεθούν και οι δικηγορικές εταιρίες και δικηγόροι που οφείλουν μεγάλα ποσά στο Δημόσιο καθώς επίσης και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.


Όσον αφορά στην ευνοϊκή ρύθμιση πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται να δοθεί και νέα παράταση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη ρύθμιση:
1. Ο οφειλέτης που θα υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές του εφάπαξ με απαλλαγή από το 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 2 έως 24 και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 60 με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις από 25% έως 90%.
2. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.
3. Καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με 1% προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης.
4. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών σε μηνιαίες δόσεις περισσότερες των 24 πρέπει να συνυποβληθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου όπου είναι βεβαιωμένη η ληξιπρόθεσμη οφειλή .
5. Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρείς συνεχείς μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.
6. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση μπορεί να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.