Σε υποβάθμιση από Β3 σε Caa1 της αξιολόγησης του ΟΤΕ προέβη σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Moody’s εξαιτίας της αυξημένης πιθανότητας να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ.
Παράλληλα ο οίκος υποβάθμισε σε σε Caa1 από Β3 και τους τίτλους που εκδίδει η θυγατρική του OTE PLC ενώ υποβαθμίζει επίσης σε Caa2 από B3 την αξιολόγηση που σχετίζεται με τηνπιθανότητα στάσης πληρωμών εκ μέρους του οργανισμού (Probability of Default Rating ή PDR).

Το outlook των αξιολογήσεων παραμένει αρνητικό.