Την Τετάρτη 13 Ιουνίου θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα του γ΄ διμήνου 2012 (πολυτεκνικό επίδομα,επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες,εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) από τον ΟΓΑ.

Τα επιδόματα προβλέπονταν να καταβληθούν σήμερα ωστόσο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος αναβάλλεται η πληρωμή τους για τις 13 Ιουνίου.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των
112.882.571,28 ευρώ και αφορά σε 472.676 οικογένειες.