Αύξηση κατά 1,2% σημείωσε το α΄τρίμηνο ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές του α΄ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση 13,8%, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές παρουσίασε μείωση 5,7%.


Επίσης, ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες παρουσίασε μείωση 16,6%, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες παρουσίασε μείωση 37,8%.