Υποχώρηση 37,5% κατέγραψε το α΄ τρίμηνο του έτους ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄τριμήνου του 2011 και μείωση 37,3% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο Εμπόριο Αυτοκινήτων του α΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 41,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄τριμήνου του 2011 και μείωση κατά 30% σε σύγκριση με το δ΄τρίμηνο του 2011.