Μείωση κατά 17% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο το α΄ τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄τριμήνου του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Επίσης, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο σε σύγκριση με τον δείκτη του δ΄τριμήνου του 2011 παρουσίασε μείωση κατά 10,1%.