Υποχώρηση των εισαγωγών και ενίσχυση των εξαγωγών είναι η εικόνα που εμφανίζουν οι εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας στο διάστημα Μαΐου 2011- Απριλίου 2012.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Απρίλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2,32 δισ. ευρώ έναντι 2,52 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 8,5%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012 παρουσίασε αύξηση 6,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαΐου 2010 - Απριλίου 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012 παρουσίασε μείωση 11,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαΐου 2010 - Απριλίου 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Απρίλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.313,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.309,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Απρίλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 3.229,6 εκατ. ευρώ έναντι 3.725,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Απρίλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.035,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.903,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.