Με τα σύγχρονα, ανταγωνιστικά και ευέλικτα προτιμολογημένα πακέτα ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, “Secure Professionals”, εισέρχεται δυναμικά η International Life, στον κλάδο της ασφάλισης των σύγχρονων επαγγελματιών.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία λανσάρει τη νέα σειρά προϊόντων και εγγυάται προστασία και ασφαλιστική κάλυψη στους επαγγελματίες, προσφέροντάς τους κάλυψη έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από παραλείψεις και λάθη κατά την παροχή των επαγγελματικών τους υπηρεσιών.


Η σειρά “Secure Professionals” απευθύνεται αρχικά στις 3 κατηγορίες επαγγελματιών που, λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας τους, χρειάζονται περισσότερο ασφαλιστική προστασία: δικηγόροι, λογιστές, συμβολαιογράφοι καθώς και λογιστικά και δικηγορικά γραφεία.


Η ευελιξία αποτελεί το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των νέων προγραμμάτων της International Life, καθώς οι επαγγελματίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν τα πακέτα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητές τους, μέσα από πολλές επιλογές εναλλακτικών ορίων αποζημίωσης, οι οποίες ξεκινούν από 60.000 ευρώ και αγγίζουν το ποσό των 600.000 ευρώ κατ’ έτος. Στα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων προστίθενται το ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, οι χαμηλές απαλλαγές και οι κατανοητοί όροι ασφάλισης.


Τα προγράμματα “Secure Professionals” προσφέρουν τις ακόλουθες καλύψεις:
- Αποζημίωση που οφείλει ο επαγγελματίας δικαστικά ή εξώδικα για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος
- Δαπάνες για τη νομική του υπεράσπιση με δικηγόρο της επιλογής του
- Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων σχετικά με την απώλεια εγγράφων
- Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων που σχετίζονται με δυσφήμιση που φέρεται ακούσια να προξένησε ο ασφαλισμένος κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων
- Εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων
-Προστασία των νομίμων κληρονόμων των ασφαλισμένων

Όπως σημειώνει και ο κ. Φωκίων Μπράβος, Πρόεδρος του Ομίλου International Life: «Στην International Life προσαρμόζουμε πάντα τα προϊόντα μας στις εκάστοτε χρηματοοικονομικές συνθήκες, προκειμένου να απαντάμε στις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων. Ειδικότερα, στις μέρες μας, οι επαγγελματίες ιδιαίτερα στον ανταγωνιστικό, ευμετάβλητο και απαιτητικό χώρο των υπηρεσιών επιζητούν μεγαλύτερη προστασία από την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Η σειρά πακέτων “Secure Professionals” που δημιουργήσαμε αποτελούν τους καλύτερους συνεργάτες τους».