Μείωση 18,1% κατέγραψε το 2011 ο κύκλος εργασιών της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας (ΣΕΚΑΠ) και κατήλθε στα 29,5 εκατ. ευρώ, από 36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν 15,8 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής ζημίας 18,6 εκατ. ευρώ το 2010.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεταιριστική καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, ελέγχεται από την Αγροτική Τράπεζα και συνεταιριστικές ενώσεις της Θράκης.