Αποτελέσματα που οδηγούν σε… κατάθλιψη παρουσιάσαν οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων το 2011, σύμφωνα με έρευνα της ICAP.

Μετά από εξέταση 4021 ισολογισμών εταιρειών, οι ζημίες το 2011 έφτασαν τα 2,04 δισ. ευρώ έναντι 119 εκατ. ευρώ το 2010.

Παράλληλα, οι πωλήσεις έπεσαν κατά 4%, ενώ τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν κάθετη πτώση κατά 31,5% και διαμορφώθηκαν στα 4,55 δισ. ευρώ

Όπως αποκαλύπτει οι έρευνα σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις εμφάνισαν ζημίες, συνολικού ύψους 5,49 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων εκτοξεύτηκε στο -3,81% από -0,21% το 2010.

Ανά κλάδους τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο τομέας της Βιομηχανίας είναι και ο μοναδικός που παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 11,4% πράγμα που δεν συνπαγέται όμως ότι απέφυγε σημαντικές ζημιές.

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μάλιστα είδαν το κόστος να αυξάνεται κατά 15%, εξαφανίζοντας την όποια παράλληλη αύξηηση των πωλήσεων, ενώ το 2011 οι λειτουργικές ζημίες τριπλασιάστηκαν.

Για τη βιομηχανίες, οι ζημίες το 2011 έφτασαν τα 1,43 δισ. ευρώ ενώ τα EBITDA μειώθηκαν κατά 85,7% και έφτασαν τα 128,8 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, οι ζημίες έφτασαν τα 103,3 εκατ. ευρώ, ενώ η μείωση των κερδών EBITDA έφτάσε το 19,1%. Τέλος, οι πωλήσεις έφτασαν τα 15,7 δισ. ευρώ καταγράφοντας πτώση 3,99% σε σχέση με το 2010.

Στις υπηρεσίες αξίζει να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα διέγραψαν μια σοβαρή πτώση κατά 50,3% που οδήγησαν σε ζημιές περίπου 400 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 500 εκατ. ευρώ το 2010. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατα 4,2% ενώ η μείωση του μικτού κέρδους μειώθηκε κατά 13,6%.

Στον τομέα των τεχνικών εταιρειών, οι ζημιές έφτασαν τα 98,4 εκατ. ευρω, μειωμένες κατά 12,1%, λόγω κυρίως της μείωσης του κόστους, ενώ οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 13,7% και έφτασαν τα 1,57 δισ. ευρώ.

Τέλος, στον τουρισμό τα αποτελέσματα έδωσαν μια μικρή βελτίωση 9,9% στα μικτά κέρδη, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν στα 784,5 εκατ. ευρώ. Παρ' όλα αυτά τα τελικά αποτελέσματα έδειξαν ζημίες αυξανόμενες 7,8% και έφτασαν τα 10,2 εκατ. ευρώ.