Σε μια προσπάθεια να ελέγξει την αποφυγή φορολόγησης περιουσίας των Ελλήνων που έχουν δραστηριότητα και στο εξωτερικό, το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε σήμερα στις εφορίες εγκύκλιο, όπου απαγορεύει την αλλαγή κατοικίας όσων φορολογουμένων διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, γίνεται σαφές πως η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα των Ελλήνων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό θα φορολογείται στην Ελλάδα, από τη στιγμή που διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, ο όρος "μόνιμη κατοικία" σημαίνει πως ο φορολογούμενος διαμένει τουλάχιστον 183 ημέρες το χρόνο εντός Ελλάδας, εκτός και αν μπορεί να αποδείξει το αντίθετο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αλλαγή κατοικίας δεν θα γίνεται αποδεκτή σε περίπτωση που το εισόδημα του φορολογουμένου καλύπτεται κατά 25%, εντός  της ελληνικής επικράτειας ή έχει σχέσεις εργασίας με το δημόσιο και παρά το γεγονός ότι μπορεί να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Για παράδειγμα, ένας διπλωματικός ακόλουθος  φορολογείται κανονικά στην Ελλάδα παρά το γεγονός οτι διαμένει στο εξωτερικό.

Η εγκύκλιος αναφέρει επιπλέον ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί αλλαγή κατοικίας, υποχρεούται να προσκομίσει δήλωση εγγραφής στους φορολογικούς καταλόγους της χώρας που θα μείνει, και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει συνεννοήση ανάμεσα στις δύο χώρες προκειμένου να αποσαφηνιστεί που θα πρέπει να πληρώσει τους φόρους.

Α.Α.