Τα 100 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών είναι επαρκή, τονίζει ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, αναλύοντας το ισπανικό πρόγραμμα. 

 

«Οι εκτιμήσεις μας για τις κεφαλαιακές ανάγκες των ισπανικών τραπεζών ήταν στα 60 δισ. ευρώ περίπου, όταν προχωρήσαμε στην υποβάθμιση της Ισπανίας σε «ΒΒΒ» την προηγούμενη εβδομάδα», ανέφερε ο οίκος. 


Ο Fitch υπολογίζει ότι οι απώλειες στα εγχώρια δανειακά χαρτοφυλάκια των ισπανικών τραπεζών θα διαμορφωθούν σε 230 δισ. ευρώ με βάση το βασικό σενάριο και σε 295 δισ. ευρώ με βάση μια υπόθεση που μοιάζει με την ιρλανδική περίπτωση. 


Από τις εκτιμώμενες ζημιές περίπου 160 δισ. ευρώ (βασικό σενάριο) και 187 δισ. ευρώ (στην ιρλανδική υπόθεση) συνδέονται με την κατασκευαστική αγορά και τον κλάδο των ακινήτων, σύμφωνα με τον οίκο. 


Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι εάν η Ισπανία χρησιμοποιήσει 60 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας θα βάλει το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης (GGGD) σε τροχιά για να κορυφωθεί στο 95% του ΑΕΠ το 2015. 


Η προσφυγή σε εξωτερική χρηματοδότηση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δείχνει πόσο έχει περιοριστεί η ευελιξία της χώρας σε ενέργειες χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα των εξωτερικών πιέσεων.


Ωστόσο, σημειώνει ότι η απόφαση της Ισπανίας να εξασφαλίσει χρηματοδότηση χαμηλού κόστους και μεγάλης διάρκειας από τους Ευρωπαίους εταίρους της για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού της κλάδου είναι συμβατή με την υφιστάμενη πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.


Τέλος, ο Fitch τονίζει ότι εάν το πρόγραμμα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα και αμβλύνει το δημοσιονομικό κόστος της αναδιάρθρωσης, η στήριξη θα είναι θετική για την αξιολόγηση της χώρας.