Πρωταρχικός στόχος και κύριο μέλημα της Διοίκησης της PC Systems είναι η αποκατάσταση της ταμειακής ρευστότητας και κερδοφορίας μέσω ενός προγράμματος εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η υπαγωγή της στη διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του Ν. 3588/2007, η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών και η στροφή της εταιρείας σε επικερδείς δραστηριότητες, όπως αναφέρεται και στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1/1/2012 έως 31/03/2012.
 

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» όπου μεταφέρθηκε στις 29/12/2011 με την από 28/12/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι η εταιρεία υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του Ν. 3588/2007.