Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη δέσμευση του τίτλου της «Ελευθεροτυπίας» προχωρά η διοίκηση της Τεγόπουλος με ανακοίνωσή της.
Όπως αναφέρει την 6-6-2012 συζητήθηκε ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκε από εννέα πρώην εργαζόμενους της εταιρείας δυνάμει της οποίας αιτούντο την χορήγηση προσωρινής διαταγής δια της οποίας να απαγορευθεί κάθε μεταβολή νομική και πραγματική της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας και ιδία των σημάτων "Ελευθεροτυπία" και "Ελευθεροτυπία της Κυριακής".


Επί της ανωτέρω αιτήσεως εξεδόθη η από 6-6-2012 απόφαση προσωρινής διαταγής η οποία απαγορεύει την νομική μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας μέχρι του ποσού 1.500.000 ευρώ, χωρίς ειδική αναφορά στα ως άνω σήματα. «Εφόσον τα σήματα θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ερμηνευτικά από την αίτηση και την προσωρινή διαταγή μπορεί να συνάγεται και η δέσμευση του σήματος της εταιρείας, ως αποτελούντος μέρους των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας» καταλήγει η ανακοίνωση.