Την ολοκλήρωση των προτάσεων ανταλλαγής και προσφοράς υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) με κυμαινόμενο επιτόκιο, ονομαστικής αξίας 450.000.000 ευρώ, που λήγουν το 2016, ανακοίνωσε η Cyprus Popular Bank.

 

Οι προτάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των ενεργειών του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας που υποβλήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις  20 Ιανουαρίου 2012 και συμφωνήθηκε με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.


Οι επιτυχημένες προτάσεις αφορούν το 76% των εξαγοράσιμων ομολόγων.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προτάσεων η τράπεζα θα αυξήσει  κατά περίπου  €115 εκατ. τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της, με αντίστοιχη θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2012.