Την 11.6.2012 η Lamda Development αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης 1,65 ευρώ ανά μετοχή, 500 μετοχές, συνολικής αξίας 825 ευρώ.