Στις 11 Ιουνίου η Henkel Ελλάς απέκτησε συνολικά 2.125 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 7.756,25 Ευρώ.