Σε αγορά 6.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 7.475,00 ευρώ, προχώρησε στις 11 Ιουνίου η Aegean.