Μείωση του συνολικού αριθμού εργαζομένων που απασχολούν αναμένει το διάστημα Ιούλιος- Σεπτέμβριος το 22% των εργοδοτών που συμμετείχαν σε έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης της Manpower Group.

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, αν και το 62% των ελλήνων εργοδοτών που συμμετείχαν στην Έρευνα εκτιμούν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους κατά το διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 θα παραμείνει σταθερός, το 22% αναμένει μείωση του συνολικού αριθμού των ατόμων που απασχολούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 13% των εργοδοτών προβλέπουν αύξηση των απασχολούμενων, και αφαιρώντας τις εποχικές διακυμάνσεις, ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης για το προσεχές τρίμηνο διαμορφώνεται στο -13%.

Ο Δείκτης Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης παραμένει σχετικά σταθερός σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο παρουσιάζει μείωση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, ο Δείκτης Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης καταγράφεται αρνητικός στους οκτώ από τους εννέα τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η μεγαλύτερη κάμψη της απασχόλησης αναμένεται να σημειωθεί στον τομέα των Κατασκευών, όπου ο Δείκτης της Έρευνας διαμορφώνεται στο -25%.

Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα διεξάγεται από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, μέσω συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εργοδοτών (752 για το Γ’ Τρίμηνο του 2012) του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, από το σύνολο των τομέων της εθνικής οικονομίας.
«Η εικόνα της αγοράς εργασίας κατά το επόμενο τρίμηνο διαγράφεται ζοφερή. Η αβεβαιότητα μέσα στην οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας εκτείνεται πλέον σε πολλαπλά επίπεδα. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αστάθειας, οι εργοδότες είναι λογικό να αναζητούν συνεχώς λύσεις που αυξάνουν την αποδοτικότητά τους» σχολιάζει η Δρ Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, το “επώνυμο” outsourcing είναι μία τάση που αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, σαν μία βιώσιμη στρατηγική αντιμετώπισης των διακυμάνσεων στη ζήτηση. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας στο σύνολό της, όσο καθυστερούν οι διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία της, τόσο η στασιμότητα που παρατηρούμε θα παγιώνεται», επισημαίνει η Δρ Κουσία. «Καθώς ο δείκτης των προοπτικών απασχόλησης συνεχίζει την καθοδική του πορεία, το ερώτημα παραμένει: πώς θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τα σκληρά μαθήματα που πήραμε το προηγούμενο διάστημα, ως εργοδότες και άτομα, ώστε να συνεργαστούμε και να γυρίσουμε μία νέα σελίδα;» καταλήγει η Δρ Κουσία.