Σημαντική μείωση κατά 24% εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του έτους ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου του 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης του πρώτου τριμήνου σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τέταρτου τριμήνου του 2011 μειώθηκε κατά 28,6%.