Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο μετά από δημοπρασία 6μηνων εντόκων που διενήργησε ο ΟΔΔΗΧ.

Πρόκειται για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων που υπερκαλύφθηκαν κατά 2,14 φορές, ενώ το επιτόκιο έφτασε στο 4,73%.