Μείωση των επισκεπτών των μουσείων κατά 23,7% σημειώθηκε τον μήνα Φεβρουάριο 2012 όπως προκύπτει από την έρευνα κίνησης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Αντίστοιχα οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 42,2%σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
Διαφορετική εικόνα διαμορφώνεται στους αρχαιολογικούς χώρους με αύξηση των επισκεπτών κατά 39,9% και μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 45,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.


Κατά το πρώτο δίμηνο του έτους παρατηρείται μείωση κατά 19,3% στους επισκέπτες των μουσείων καθώς και μείωση 34,3% στις εισπράξεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.
Αντιθέτως, οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων αυξήθηκαν κατά 35,6% στο πρώτο δίμηνο του έτους ωστόσο οι εισπράξεις μειώθηκαν 30,1% σε σχέση με τους δύο πρώτους μήνες του 2011.