Η J&P ABAΞ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 6/6/2012 σε αγορά 14.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, αξίας 8.948,35 ευρώ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

 

Επίσης, στις 11/6/2012 η εταιρεία D&S Joannou (Investments) Limited, προέβη σε αγορά 1.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, αξίας 673,90 ευρώ.