Στο 4,92% από 5,48% προηγουμένως μείωσε το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στον ΟΠΑΠ η Capital Research and Management Company στις 8/6/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Συγκεκριμένα, η Capital Research and Management Company προέβη στην πώληση μετοχών της εταιρίας, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει έμμεσα να κατέλθει σε 15.708.938 μετοχές ήτοι ποσοστό 4,92%. 

 

Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία μεταβλήθηκε το όριο του 5% είναι η 8η/6/2012, ενώ ο αριθμός των μετοχών (έμμεση συμμετοχή) πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 17.482.105, δηλαδή ποσοστό 5,48%.