Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών αναμένει στο δεύτερο τρίμηνο του έτους η εταιρεία Μπουτάρης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μάιου και ενόψει αυτών της 17ης Ιουνίου καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την πρόβλεψη του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, η εταιρεία πιστεύει, ότι οι δείκτες θα βελτιωθούν για το 2ο τρίμηνο του έτους λόγω κυρίως της έντονης δραστηριοποίησης του εμπορικού τμήματος της εταιρείας.
Όσον αφορά στα αποτελέσματα του α΄τριμήνου της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση αναφέρει ότι το περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα αρνητικό λόγω της αβεβαιότητας της υπογραφής του Μνημονίου ΙΙ μέχρι τα μέσα Μαρτίου.


Στο περιβάλλον αυτό, η εταιρεία κατέγραψε μείωση πωλήσεων 13,3% συνολικά λόγω της μείωσης της κατανάλωσης στα σημεία εστίασης.
Μετά τη διακοπή της συνεργασίας μρ την Β.Σ. Καρούλιας τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν λόγω των κατευθείαν πλέον πωλήσεων στην αγορά και όχι μέσω της Β.Σ. Καρούλιας. Συγκεκριμένα τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 791.000 ευρώ από 672.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011. Ωστόσο η νέα οργάνωση είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών οι οποίες διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1,67 εκατ. ευρώ από 1,042 εκατ. ευρώ το 2011.
Τέλος, τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιές 625.000 ευρώ από ζημιές 219.000 ευρώ ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 874.000 ευρώ από ζημιές 685.000 ευρώ.


Να σημειωθεί ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» του ΧΑ, όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "Επιτήρησης" ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού του Χ.Α.).