Σημαντική μείωση εμφάνισε το έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2012 και διαμορφώθηκε σε 5,11 δισ. ευρώ από 10,14 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στην εξεταζόμενη περίοδο, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 18,091 δισ. ευρώ από 18,784 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν σε 23,583 δισ. ευρώ, έναντι 27,457 δισ. ευρώ που ήταν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2011.