Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων, εισήλθε µε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το επιχειρηματικό κεφάλαιο Piraeus-ΤΑΝΕΟ Capital Fund (PTCF).

Το εν λόγω venture capital fund, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία Piraeus Capital Management (PCM), έχει συσταθεί από κοινού με συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ).


H Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων, η οποία λειτουργεί με τη σημερινή της μορφή από το 2008 έχει ως κύριο αντικείμενο την περισυλλογή κυρίως στερεών οικιακών αλλά και βιομηχανικών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, τον διαχωρισμό τους σε επιμέρους ανακυκλώσιμα υλικά, τη δεματοποίησή τους και την προώθηση στους πελάτες της εταιρίας (αποδέκτες των ανακυκλώσιμων υλικών) όπως π.χ. χαρτοβιομηχανίες, βιομηχανίες πλαστικών, βιομηχανίες μετάλλων, κλπ.