Το 42% των εργαζομένων παγκοσμίως θεωρεί πως τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων βρίσκονται υπό πίεση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Randstad Hellas για το β' τρίμηνο του 2012. 


Αυτή ακριβώς είναι και η θέση των εργαζομένων στην Ελλάδα, οι οποίοι σε ποσοστό 65% έχουν την ίδια άποψη, όπως επίσης και στην Ουγγαρία (67%), την Τσεχία (64%) και την Ισπανία (60%). Το ποσοστό για την ίδια ερώτηση είναι μικρότερο σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο (20%), η Γερμανία (27%) και τη Νορβηγία (23%).


Το 36% των εργαζόμενων παγκοσμίως δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμοι να αποδεχτούν μια σχετική μείωση του μισθού τους, προκειμένου να αποτραπεί μια πιθανή μείωση προσωπικού. 


Στην Ελλάδα το 55% των εργαζομένων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, θα ήταν πρόθυμοι να αποδεχτούν μια μείωση του μισθού τους για να αποτραπεί μια πιθανή μείωση προσωπικού, καθώς και για να διασφαλίσουν τη δική τους εργασία. Η Ισπανία (57%), η Ιταλία (55%), και η Ινδία (71%) αποτελούν επίσης χώρες στις οποίες οι εργαζόμενοι θα συνέβαλαν μειώνοντας τις αποδοχές τους, προκειμένου να σωθούν θέσεις εργασίας. Στην Αμερική, μόλις το 22% θα ήταν πρόθυμο να αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση.


Το εύρος του δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη Survey Sampling International. Η έρευνα για το β' τρίμηνο του 2012 διεξήχθη από τις 20 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου.


Εργασία για βιοποριστικούς λόγους

Κατά μέσο όρο, το 82% των εργαζομένων παγκοσμίως συμφωνούν στο ότι κυρίως εργάζονται για να ζουν και όχι ότι ζουν για να εργάζονται.

Το 89% των Ελλήνων εργαζομένων συμφωνεί επίσης με αυτή τη δήλωση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 58% από το σύνολο των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι μια ικανοποιητική εργασία είναι πιο σημαντική από ένα καλό μισθό και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Σουηδία (75%), η Νορβηγία (79%) και η Δανία (82%).

Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα οι υψηλές απολαβές αποτελούν πολύ σημαντικότερο κίνητρο και μόλις το 43% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μια ικανοποιητική εργασία είναι πιο καταλυτικός παράγοντας.


Ανθρώπινες σχέσεις στον εργασιακό χώρο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 60% των εργαζομένων δήλωσε ότι η εργασία σε ένα περιβάλλον με ευχάριστους συναδέλφους είναι πιο σημαντική από έναν υψηλό μισθό.

Στην Ελλάδα το ποσοστό στο αντίστοιχο ερώτημα έφτασε στα ίδια επίπεδα (61%). Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι στο Μεξικό (44%) και στην Ουγγαρία (48%) θεωρούν ότι ένας καλός μισθός έχει μεγαλύτερη σημασία.

 

Μειωμένη αυτοπεποίθηση για εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα

Το γενικό επίπεδο αυτοπεποίθησης αναφορικά με την εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα, μέσα στους επόμενους έξι μήνες, εμφανίζει σχετική μείωση από τρίμηνο σε τρίμηνο.


Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 35,1% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα καταφέρει να βρει μία ανάλογη εργασία, εντός των επόμενων έξι μηνών, ενώ το α' τρίμηνο του 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχονταν στο 39,5%.


Οι Έλληνες εργαζόμενοι που παρουσίασαν το χαμηλότερο ποσοστό αυτοπεποίθησης είναι κυρίως χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, από τους οποίους μόλις το 25,9% θεωρούν ότι θα βρουν μια νέα εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με υψηλό επίπεδο μόρφωσης παρουσίασαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοπεποίθησης για την εύρεση νέας εργασίας μέσα στους επόμενους έξι μήνες σε ποσοστό 43,4%.


Από το σύνολο των ερωτηθέντων στην Ελλάδα για το β' τρίμηνο του 2012, περίπου οι μισοί (49,8%) φοβούνται ότι θα χάσουν την εργασία τους, ποσοστό το οποίο παρουσίασε αύξηση 2% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2012.


Γενικότερα οι γυναίκες στην Ελλάδα παρουσίασαν το υψηλότερο ποσοστό, με το 54,2% να δηλώνει φόβο για απώλεια της εργασίας τους σε σύγκριση με το α' τρίμηνο όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 47%.