Στα 62 δισ. ευρώ από 78,9 δισ. ευρώ περιορίστηκε το χρέος των ελληνικών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τον Απρίλιο του 2012, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Στον αντίποδα, αυξήθηκε στα 59,2 δισ. ευρώ από 46,3 δισ. ευρώ η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον Μηχανισμό ELA