Στην υποβάθμιση του outlook της αξιολόγησης της Credit Agricole σε αρνητικό προέβη ο οίκος αξιολόγησης Fitch, ενώ παράλληλα υποβάθμισε την «αξιολόγηση βιωσιμότητας» της τράπεζας σε a από a+. 

 

Η υποβάθμιση συνδέεται με την ήπια κερδοφορία της Credit Agricole, το άνοιγμά της στην ΝΑ Ευρώπη και την Εμπορική Τράπεζα.