Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε δύο κυπριακές τράπεζες εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου αποχώρησης της Ελλάδας από την ευρωζώνη.

Ο οίκος εκτιμά ότι οι δραστηριότητες των συγκεκριμένων τραπεζών στην Ελλάδα καθιστά την κεφαλαιακή τους θέση ευάλωτη στο ενδεχόμενο μιας πιθανής εξόδου της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, υποβάθμισε την Τράπεζα Κύπρου κατά 1 βαθμίδα σε B2 από B1 αλλά και την Ελληνική Τράπεζα κατά 1 βαθμίδα σε B1 από Ba3.

Υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση τίθεται η Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου.