Η επιχείρηση ηλεκτρισμού Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) Μαυροβουνίου, δήλωσε ότι η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των τοπικών νοικοκυριών μειώθηκε τον Μάιο κατά 11% σε 82,3 εκατ. κιλοβατώρες.
Τα νοικοκυριά κατανάλωσαν τον Μάιο ηλεκτρική ενέργεια συνολικής αξίας 7,7 εκατ. ευρώ (9.600.000 δολ.).