Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που κατά το Α ́ τρίμηνο του 2011 πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές ανέρχεται στο 23,6%, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Παρατηρείται αύξηση κατά 28,3% σε σχέση με το 2010, ενώ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 2009 – 2010 η αύξηση ήταν χαμηλότερη ,(13,6%). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των αγορών μέσω του διαδικτύου, για την πενταετία 2007 – 2011, ανέρχεται στο 16,4%. Την τελευταία τριετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που έχει δηλώσει ότι δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών μέσω του διαδικτύου ανέρχεται σε 76,3% το 2009, σε 70,9% το 2010 και σε 63,9% το 2011

Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές / παραγγελίες προκύπτει ότι το 60,7% είναι άνδρες και το 39,3% γυναίκες. Ένα μεγάλο μέρος όσων πραγματοποιούν ηλεκτρο- νικές αγορές ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25 – 34 ετών (38,5% του συνόλου). Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, οι χρήστες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΤΕΙ, ΑΕΙ ή με μεταπτυχιακές σπουδές) ανέρχονται στο 53,5% και οι μέσου μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης) στο 39,6%


Με ελάχιστες εξαιρέσεις, σχεδόν όλες οι κατηγορίες των προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράστη- καν ή παραγγέλθηκαν από το διαδίκτυο παρουσιάζουν αύξηση, σε σχέση με το 2010.

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο για προσωπική χρήση και παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2010 – Μάρτιος 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους, είναι:

    •    οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες όπως εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ. (40,9%),
    •    οι υπηρεσίες διαμονής σε καταλύματα (36,1%),
    •    τα είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη (32,5%),
• τα εξαρτήματα και ο περιφερειακός εξοπλισμός (hardware) ηλεκτρονικών υπολογιστών (27,8%).


Μεγαλύτερη αύξηση, κατά 126,1%, όμως πολύ μικρή συμμετοχή, έχει καταγραφεί στα είδη διατροφής – είδη παντοπωλείου καθώς και στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (συνδρομές συνδρο- μητικής τηλεόρασης –Nova–, συνδρομές ευρυζωνικής σύνδεσης, λογαριασμοί κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, καταβολή χρημάτων σε προπληρωμένη τηλεφωνική κάρτα κλπ.), κατά 115,9%.

Τα είδη που οι αγορές / παραγγελίες τους καταγράφουν μείωση είναι:

    •    το υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης, κατά 25,9%,
    •    το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξαιρουμένων computer games και video 
games) και αναβαθμίσεις αυτών, κατά 16,7%,
    •    τα βιβλία (σε ηλεκτρονική ή μη μορφή), τα περιοδικά και οι εφημερίδες, κατά 13,7%,
    •    οι ηλεκτρονικές συσκευές (βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, 
τηλεοράσεις, DVDs κλπ.), κατά 12,6%.


Παρατηρείται ότι το 66,5% των καταναλωτών επιλέγει να κάνει τις ηλεκτρονικές αγορές του από εγχώριες επιχειρήσεις, ενώ το 41,3% από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 24,4% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.