Αύξηση κατά 5,2% έναντι αύξηση 8% σημείωσε τον Απρίλιο του 2012 ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2011 προς το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο γενικός δείκτης τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2012 σημείωσε μείωση 0,5% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Τέλος, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2011- Απριλίου 2012, παρουσίασε αύξηση 7,4% από αύξηση 6,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.