Στην άντληση ποσού ύψους 6,5 δισ.ευρώ, μέσω της έκδοσης εντόκων γραμματίων διάρκειας ενός έτους, με επιτόκιο 3,972%, προχώρησε σήμερα η Ιταλία, ανακοίνωσε το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα της χώρας.

Κατά την τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία εντόκων αξιογράφων διάρκειας ενός έτους, στις 11 Μαΐου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο επίπεδο του 2,34%.