Η ανοδική τάση των τελευταίων ετών συνεχίζεται, τόσο στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το α΄ τρίμηνο του 2011, το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανέρχεται στο 54,3% και το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο στο 51,7%.


Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι οι άνδρες χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο (52,4%) από ότι οι γυναίκες (47,6%). Αναφορικά με την ηλικία, οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου (29,8%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών ενώ το 15,7% στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών και το 7,1% στην ηλικιακή ομάδα 55-74 ετών. Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, οι χρήστες μέσου μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης) είναι οι περισσότεροι με ποσοστό 45,6% ενώ οι χρήστες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γυμνασίου / κατώτερων τεχνικών σχολών) αποτελούν το 12,5% του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου.


Επίσης το α΄ τρίμηνο του 2011, το 72% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο έκανε καθημερινή χρήση του διαδικτύου, ποσοστό ελαφρά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του έτους 2010, ενώ το 91,8% έκανε τακτική χρήση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα. Κυριότερος τόπος πρόσβασης παραμένει η κατοικία με 87,7%. Αύξηση 10,4% σε σχέση με το 2010, καταγράφηκε στην πρόσβαση από άλλους χώρους, με τα internet cafés να παραμένουν στην πρώτη θέση με 61,9%, παρουσιάζοντας, ωστόσο, μεγάλη μείωση (21%, περίπου).


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας, με τη χρήση κινητών συσκευών –κινητού ή έξυπνου κινητού τηλεφώνου (smart phone), φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet computer /i-pad) ή άλλης φορητής συσκευής (palmtop, PDA κ.ά.)– συνεχίζει να αυξάνεται (αύξηση 74,8%), ενώ, παράλληλα, μειώνεται (κατά περίπου 13% σε σχέση με το 2010) το ποσοστό όσων δεν συνδέονται στο διαδίκτυο με κινητές συσκευές.


Το 46,4% όσων συνδέονται, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας, στο διαδίκτυο από κινητό τηλέφωνο ή smart phone χρησιμοποιεί τα δίκτυα Wifi και WiMax για δημόσιας χρήσης ασύρματη σύνδεση. Το αντίστοιχο ποσοστό για όσους συνδέονται, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας, στο διαδίκτυο από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ανέρχεται στο 62,3%.


Τέλος, σε σχέση με το 2010, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των χρηστών του διαδικτύου στη Βόρεια Ελλάδα (αύξηση 38,5%), στα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη (αύξηση 20%). Μικρότερη αύξηση κατά, περίπου, 12% και 5%, παρατηρείται στα ποσοστά της Αττικής και της Κεντρικής Ελλάδας, αντίστοιχα. Όπως και το 2010, η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου με ποσοστό 74,9%, ενώ το ποσοστό που καταγράφεται για όσους διάβασαν online ή «κατέβασαν» εφημερίδες και περιοδικά –δεύτερη περισσότερο πραγματοποιούμενη δραστηριότητα– είναι 72,9%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η μεν πρώτη δραστηριότητα παρουσίασε μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 κατά 7,3%, ενώ η δεύτερη αύξηση κατά 27,5%.