Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Τράπεζα της Ελλάδας κατέθεσαν από κοινού το ΕΒΕΑ και το ΕΕΑ, τα οποία υποστηρίζουν ότι υπήρξε κακοδιαχείριση που συντελεσε στην απώλεια μεγάλου τμήματος των αποθεματικών του Επιμελητηρίου, λόγω της αγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς καμία απολύτως έγκριση ή έστω και απλή ενημέρωση του Ε.Β.Ε.Α.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΤτΕ συστηματικά έβλαψε με τον ίδιο τρόπο, ακόμη περισσότερους φορείς, ενώ ο νόμος της δίνει τη διακριτική ευχέρεια να διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους με τρόπο που να διασφαλίζει τα συμφέροντά του.

 

Τα επιμελητήρια κατηγορούν την ΤτΕ ότι εξαιτίας των ενεργειών της προκύπτει δραματική μείωση της αξίας των διαθεσίμων του Ε.Β.Ε.Α., τα οποία από 10.973.888,49 ευρώ, είναι πλέον μόλις 3.061.499,04 ευρώ στις 18/04/2012.

 

Σε ότι αφορά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ενώ το ύψος των επενδεδυμένων διαθεσίμων κεφαλαίων του ανερχόταν στο ποσό των 9.453.079,45 ευρώ, στις 19/01/2012 η αγοραία αξία τους έφθανε μόλις στο ποσό των 3.671.206,23 ευρώ. Με την ανταλλαγή των ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, το ποσό ανέρχεται μόλις στα 2.761.518,39 ευρώ.

 

Τόσο το Ε.Β.Ε.Α. όσο και το Ε.Ε.Α. δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να προασπίζουν σε κάθε περίπτωση και με κάθε σύννομο μέσο τις περιουσίες τους, που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις ετήσιες συνδρομές των μελών τους, που αποτελούν ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και όχι κρατική επιχορήγηση.

 

Τα δύο Επιμελητήρια θα διεκδικήσουν τη χρηματική τους ικανοποίηση από τα αστικά δικαστήρια.