Ο ρυθμός ανάπτυξης των χωρών του G20 το α' τρίμηνο του 2012 ενισχύθηκε, παρόλο που κάθε χώρα εμφάνισε σημαντικές διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ

 

Το ΑΕΠ των χωρών του G20 σημείωσε αύξηση κατά 0,8%, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, που είχε αυξηθεί κατά 0,7%. 


Ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης κατέγραψαν η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα και το Μεξικό. 


Μείωση
του ΑΕΠ σημείωσαν η Βρετανία, η οικονομία της οποίας συρρικνώθηκε κατά 0,3%, και η Ιταλία, η οποία εμφάνισε μείωση κατά 0,8%.