Σε αγοραπωλησίες μετοχών και ΣΜΕ της ΟΠΑΠ προέβη στις 11/6 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στις 11/6 η Eurobank EFG Equities προχώρησε

1) Στην αγορά 11.285 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 41.267,25 ευρώ

2) Στην αγορά 30 ΣΜΕ, συνολικής αξίας 11.087 ευρώ

3) Στην πώληση 2.895 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 10.764,92 ευρώ

4) Στην πώληση 70 ΣΜΕ, συνολικής αξίας 25.659 ευρώ

5) Στην πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 19.000 ευρώ.


Σημειώνεται πως η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities προς την ΟΠΑΠ και ακολούθως από την ΟΠΑΠ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities, ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ.