Με τη συμμετοχή 246 επιχειρήσεων από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και γειτονικές χώρες της ευρύτερης περιοχής ολοκληρώθηκε στο Βουκουρέστι η τρίτη κατά σειρά εκδήλωση της πρωτοβουλίας Go International, που έχουν αναλάβει από κοινού η Eurobank και οι τρεις μεγαλύτεροι εξαγωγικοί φορείς της χώρας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ).

Συγκεκριμένα συμμετείχαν 66 ελληνικές επιχειρήσεις, 180 ξένες επιχειρήσεις (153 ρουμανικές και 27 από τις γειτονικές χώρες) και πραγματοποιήθηκαν 1450 επιχειρηματικές συναντήσεις.
Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Τεχνολογίας και Οργάνωσης και ασκών καθήκοντα Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων της Eurobank, τόνισε ότι «το πρόγραμμα Go International έχει μεγάλη σημασία για ολόκληρη την περιοχή της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το μέλλον των οικονομιών μας βρίσκεται στην ανάπτυξη του πολυμερούς εμπορίου. Βρίσκεται στις συνεργασίες» και συμπλήρωσε ότι «η σημασία αυτής της πρωτοβουλίας ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα. Το δίκτυο που κτίζουμε σήμερα θα έχει ευρύτερες θετικές συνέπειες για την οικονομική μεγέθυνση και συνεργασία στην περιοχή. Ως ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα Βαλκάνια, η Eurobank γνωρίζει ότι η επιτυχία μας θα προέλθει και πρέπει να προέλθει από την οικονομική επιτυχία της ευρύτερης περιοχής».


Στο δικό του χαιρετισμό ο κ. Mihai Bogza, Πρόεδρος Δ.Σ. της Bancpost, ρουμανικής θυγατρικής του ομίλου Eurobank ανέφερε ότι η Bancpost ως υποστηρικτής του συνεδρίου, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια «σχέσεις με τους πελάτες». Η έννοια αυτή, τόνισε, σημαίνει ότι η τράπεζα πρέπει όχι απλά να είναι προετοιμασμένη, για παράδειγμα, με λύσεις στην επιχειρηματική των εμπόρων πελατών της, αλλά να είναι ικανή να σχεδιάζει και να συμμετέχει σε φόρουμ όπως το Go International όπου οι πελάτες της μπορούν να επεκτείνουν τον διάλογο και να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές επαφές προς όφελος των μετόχων και των πελατών τους».


Μιλώντας για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις συνέπειες στις οικονομικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΞ κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι «ο ρόλος των θυγατρικών ελληνικών τραπεζών στην περιοχή είναι σημαντικός γιατί καλούνται να στηρίξουν το νέο εξαγωγικό μοντέλο που επιδιώκουμε και που επιτρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην διεθνή σκηνή, ενώ την ίδια στιγμή ωφελούν και τις χώρες στην οποίες λειτουργούν». Ακόμη πρόσθεσε ότι «το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επηρεάστηκε ιδιαίτερη δυσμενώς από την κρίση, παρόλο που δεν την προκάλεσε… Τα χρόνια πριν από την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες ακολούθησαν μια μάλλον συντηρητική πολιτική παραδοσιακής τραπεζικής, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά κυρίως με τις καταθέσεις των πελατών. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτές οι τράπεζες επιβίωσαν από την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 σε καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες διεθνείς τράπεζες».


Ο Ρουμάνος υπουργός Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος κ. Lucian Isar, είπε κατά την ομιλία του στο συνέδριο επεσήμανε ότι «το Go International αποτελεί ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο που συνοψίζεται στο πρώτο συνθετικό της ονομασίας του συνεδρίου «Go» υπό την έννοια ότι αυτή είναι η κατάλληλη εποχή της ανάληψης δράσης».